Pilana
Pehadžić
Više
Pilana
Pehadžić
Kontakt
Pilana
Pehadžić
Kontakt

Preduzeće je osnovano krajem devedesetih, 1996.godine, kao porodično preduzeće. Dugogodišnje iskustvo, predan rad i porodična tradicija satkani su u uspješnost i ime preduzeća

Osnovna djelatnost je proizvodnja i prodaja rezane građe i cijepanje drveta. Proizvodni kapaciteti usmjereni su uglavnom ka izvoznom tržištu, te svojim kvalitetom i cijenom izuzetno smo konkurentni kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Kupujemo isključivo trupce na domaćem tržištu, tako da su naši proizvodi 100% bosanskohercegovačkog porijekla.

PEHADZIC.COM

Naša misija

PILANA PEHADŽIĆ

Krajnji rezultat svih zajedničkih aktivnosti našeg preduzeća jeste uspjeh i zadovoljstvo naših kupaca.

Timskim radom na korektan način stvaramo pozitivan ambijent za posao, kako među uposlenicima firme tako i u odnosu sa našim kupcima.

PEHADZIC.COM

Naše usluge

Rezanje drveta na željene dimenzije

Potapanje građe u hemikaliju

Impregnacija rezane građe

Usluga transporta

Cijepanje ogrijevnog drveta