PEHADZIC.COM

O nama

  • Preduzeće je osnovano krajem devedesetih, 1996.godine, kao porodično preduzeće. Dugogodišnje iskustvo, predan rad i porodična tradicija satkani su u uspješnost i ime preduzeća
  • Osnovna djelatnost je proizvodnja i prodaja rezane građe i cijepanje drveta.
  • Proizvodni kapaciteti usmjereni su uglavnom ka izvoznom tržištu, te svojim kvalitetom i cijenom izuzetno smo konkurentni kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.
  • Kupujemo isključivo trupce na domaćem tržištu, tako da su naši proizvodi 100% bosanskohercegovačkog porijekla.
image
PEHADZIC.COM

Vizija

Sačuvati duh tradicije i način rada koji se prenosi na mlađe generacije, a uz to biti konkurentan na tržištu kako cijenom tako i kvalitetom. Širiti svoje kapacitete i povezati se s kompanijama širom svijeta. Pratiti tržište i potrebe kupaca i uskladiti svoje proizvodne kapacitete s krajnjim potrošačem.

PEHADZIC.COM

Misija

Krajnji rezultat svih zajedničkih aktivnosti našeg preduzeća jeste uspjeh i zadovoljstvo naših kupaca. Timskim radom na korektan način stvaramo pozitivan ambijent za posao, kako među uposlenicima firme tako i u odnosu sa našim kupcima.

PEHADZIC.COM

Cilj

Očuvati temelje tradicionalnog duha, unaprijediti proizvodnju prateći trendove na tržištu, poboljšati postojeće i osvojiti nova tržišta inostrana i domaća, te ostvariti poslovni uspjeh.

PEHAZDZIC.COM

Certifikati