PEHADZIC.COM

Naše usluge

Dugogodišnje iskustvo, predan rad i porodična tradicija satkani su u uspješnost i ime preduzeća…

PEHADZIC.COM

Nudimo sve usluge i proizvode po željama
i potrebama kupca.

Proizvodni kapaciteti usmjereni su uglavnom ka izvoznom tržištu, te svojim kvalitetom i cijenom izuzetno smo konkurentni kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

Rezanje drveta na
željene dimenzije

Impregnacija rezane građe

Potapanje građe u hemikaliju

Usluga transporta

Cijepanje ogrijevnog drveta

Image